Sett elg Ýstregionen
Sammenligning av utviklingen i kommunene

Ku sett pr okse

Hanndyr felt

 

Dager pŚ jakt