Figuren over viser hva som ville skjedd med beiteproduksjonen hvis bestanden hadde blitt redusert mer drastisk omkring 2004. Den under viser hva som faktisk har skjedd. Vi har kanskje ennå ikke en elgbestand som er kommet i takt med beiteproduksjonen.