Fellingsresultat 2004-2008
Reelle ungdyr 2004-2008
Reelle kuer 2004-2008
       Oversikt over tildeling og fellingsresultat         
Område   HHG DS ARL HSF viltlag
areal   32619 40246 13733 20829 107427
2004 32 35 39 38 31 5
kalv hunn   1 0 1   2
    kalv hann   1 1     2
  ungdyr hunn   2 2 1 2 7
ungdyr hann   1 4 3 1 9
    ku o 170 kg   4 1 1 1 7
 okse o 150 kg   2 2 2 2 8
2005 35
   
kalv hunn   2 2     4
kalv hann     2     2
ungdyr hunn   4 3 2 2 11
ungdyr hann   6 3 1 2 12
   ku o 170 kg   1 1 1   3
 okse o 150 kg   1 1 5   7
2006 39
   
   kalv hunn     2 1   3
   kalv hann     1 2   3
 ungdyr hunn   6 5 6 1 18
 ungdyr hann   2 2   2 6
   ku o 170 kg   1 1   1 3
 okse o 150 kg   1 3   1 5
2007 10 14 9 5 38
   
kalv hunn   1   1   2
kalv hann   2       2
 ungdyr hunn   2 2   1 5
 ungdyr hann   1 3 3 2 9
   ku o 170 kg   1 1 2 1 5
 okse o 150 kg   4 2 1 1 8
2008 31
 
kalv hunn           0
kalv hann   1 1 2   4
ungdyr hunn   2 5 2 3 12
ungdyr hann   1 4 2   7
ku o 170 kg   1 1   1 3
okse o 150 kg   2 1 2 1 6
32
 
 Totalt   53 56 41 25 175
kalv   8 9 7 0 24
ungdyr   27 33 20 16 96
ku o 170 kg   8 5 4 4 21
okse o 150 kg   10 9 10 5 34
% hann av kalv   50 56 57 #DIV/0! 54
% hann u/ kalv   47 53 56 48 51
% ♂ av ungdyr   41 48 45 44 45
%hanndyr   47 54 56 48 51
% kalv   15,1 16,1 17,1 0,0 13,7
% ungdyr   50,9 58,9 48,8 64,0 54,9
%ku o 170 kg   15,1 8,9 9,8 16,0 12,0
%okse o 150kg   18,9 16,1 24,4 20,0 19,4
areal/felte dyr   3077 3593 1675 4166 3069Reelle ungdyr i perioden
2004 2005 2006 2007 2008 sum st.v. felt i alt i st.v. % reelle ungdyr
Hope 2     1        
Sandnes   2   1   9 25 36
Fie 1   1   1      
           
Akland 2 1 2 1 2      
Lindland 3 1 3 3 2 20 41 49
           
Søndeled 3 1 2 1 2      
Sjaavaag 1 1 2   1 30 56 54
Sevik 1 2 1   2      
Dale/H.myr 1 4 2 2 1    
           
Husaas 1 2 1 2        
Hø.bø 1 2 2   2 23 53 43
Gjernes 3 2 1 2 2      
 
Sum 82 175 45
gj.snitt
Til toppen
Reelle kuer i perioden
2004 2005 2006 2007 2008 sum st.v. felt i alt i st.v. % reelle kuer
Hope   1 1 1 1      
Sandnes 1   1   1 9 25 36
Fie   1   1        
           
Akland   1 2 2 1      
Lindland 1 1 2   1 11 41 27
           
Søndeled   1 2 1        
Sjaavaag     1 1 1 16 56 29
Sevik 1 1 1   2      
Dale/H.myr 1 1 1   1    
           
Husaas 1   1 1        
Hø.bø 2 4 3 2   19 53 36
Gjernes 1 1 1   2      
 
Sum 55 175 32
gj.snitt